Historisch Platform Venray (HPV)

Zoeken in onze collectie (594)

Uitgebreid Toggle uitgebreid zoeken

Historisch Platform Venray (HPV)

Overkoepelend orgaan HPV
Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties van 8 uitgegroeid tot 40. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het culturele erfgoed in en rond de gemeente Venray. 
Na de oprichtingsjaren is het accent vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie, gericht op een breed publiek, jong en oud.
Rooynet
Op dit moment wordt extra aandacht geschonken aan de mogelijkheden en effecten van de digitale toepassingen op het terrein van het culturele erfgoed.
Een en ander onder het motto: “Werken aan de toekomst van het verleden”
HPV is er trots op initiatiefnemer en financier voor het vooronderzoek van RooyNet te zijn geweest en nu via de Stuurgroep Rooynet haar bijdrage te kunnen leveren.
Digigroep HPV
Het HPV geeft leiding aan een aantal vrijwilligers, die zich bezig houden met digitalisering van het erfgoedmateriaal. Digitaliseren door middel van scannen en door middel van fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis, maar ook daarbuiten, bv. in het Museum of in St. Annaklooster in Tegelen waar alle gegevens van het Venrayse St. Jozefklooster in het archief te vinden zijn. Deze groep helpt ook de diverse verenigingen van het HPV met digitaliseren.

Lees meer over het HPV via de volgende website: http://www.historischplatformvenray.nl/

 Op de hoogte blijven van deze deelnemer?

Nieuws

Contact

Historisch Platform Venray (HPV)